Интеграция на Онлайн Магазин със Складова Програма или ERP

Дата на публикуване:

По данни на Българската Е-комерс Асоциация (БЕА), през изминалата 2023 година електронната търговия в България не само запазва тренда за ръст на продажбите, но и бележи рекордни нива, достигайки 1.95 милиарда евро, което е с 19% повече от предходната 2022 година.

Една от най-големите трудности, пред които се изправят собствениците на онлайн магазини, е управлението на складовите операции. Синхронизацията между наличността на продукти в склада и онлайн магазина често е сложна и времеемка задача.

В този контекст, интеграцията на онлайн магазина с ефективна складова програма или ERP система може да бъде ключов фактор за успеха му.

Нашият авторски софтуер за управление на бизнеса SlavyanERP предлага възможност, чрез използване на модули Склад, Складови операции, Продажби и Онлайн поръчки, и интеграцията им с един или няколко електронни магазина, в реално време да разполагате с актуална информация за складовите си наличности, както и да автоматизирате част от процесите и генериране на документи. Това води до значителни подобрения в ефективността и намаляване на грешките, което в крайна сметка увеличава задоволството на клиентите и повишава продажбите.

За да улесним още повече работата на нашите клиенти, сме разработили функция за автоматично генериране на товарителници за популярни куриерски фирми. Това намалява ръчната работа и времето, отнемано за административни задачи, и позволява на собствениците на онлайн магазини да се фокусират върху това, което е най-важно - да предлагат отличен продукт и обслужване на своите клиенти.

Можем да сме полезни и за Вашия бизнес. Потърсете ни за консултация!