Склад

Стоки и услуги

  • Създавате и описвате характеристиките на продуктите по типове – суровина, заготовка, краен продукт и услуга;
  • Въвеждате категории, локация в склада, задавате минимално и максимално количество;
  • Лесно достигате до информация за история на артикула и наличности по обекти;
  • Неактивни стоки;
  • Съхранявате информация за продукти, които вече не използвате, но са част от продуктите на фирмата;
  • Бракуване;
  • Създавате протоколи, изписвате стоки и съхранявате информацията.

Инвентаризация

  • Възможност за избор на инвентаризация по Продукти, Обект и Категория.