CRM

Софтуера за ефективното управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM софтуер) е от изключителна важност не само за търговските компании, но и за производствените предприятия. Ползите от използването му помага на бизнеса като цяло в привличането и задържане на клиенти.

На едно място се съхранява цялата информация, необходима както за оперативно обслужване, така и за управление процеса на взаимодействие с клиента при продажба, обслужване и други.

Създаването на график за срещи подпомага персонала, отговорен за продажбите, поддръжката и обслужването на клиентите. Информацията за осъществената комуникация с потенциални и настоящи клиенти, се съхранява и е лесно проследима. За по-голямо удобство тя може да се визуализира в табличен или календарен вид.


Основни функционалности на нашия CRM софтуер

Управление на взаимотношения и график на търговските екипи

Пълен регистър с всички контакти осъществени от търговците с представители на контрагентите - срещи, обаждания, кореспондения по имейл. Отбелязване на резултати от тях, както и планиране на последващи действия.

Управление на контактите към всеки контрагент

Управление на лицата за контакт към всеки контрагент. Опция за изпращане на докуемнти с един клик.

Входиране и проследяване на запитвания

Регистриране на запитвания от клиенти и последваща обработка. Възможност за изграждане на верига контакт -> запитване -> оферта -> сделка -> поръчка -> продажба.

Изготвяне на проследяване на оферти

Изготвяне на оферти директно през системата с възможност за добавяне на стоки и услуги от въведена номенклатура. Печат в PDF и директно изпращане на имейл с един клик.

Възможност за посочване на % вероятност на сделка, прогнозна сума на сделка както и срокза вземане на решение. Това прави изключително лесно планирането от страна на търговците и техните мениджъри.