Онлайн поръчки

Модулът предоставя следните възможности:

  • След интеграция с един или няколко онлайн магазина или В2В платформа, в модула автоматично попадат заявките от клиента, с прехвърлена цялата въведена информация: Поръчка No, URL на магазина, Име и контактна информация за клиента, Стоки към поръчката, Стойност, Начин на плащане, Статус на плащане;
  • Проверка за наличност в обекта или други обекти на фирмата;
  • Възможност за частично изпълнение на поръчката и/или генериране на няколко продажби към една поръчка;
  • Генериране на документи, свързани с продажбата;
  • Генериране на товарителници;
  • Синхронизация с куриерските системи, с цел проверка статуса на поръчките и своевременното им отразяване в SlavyanERP;