Човешки ресурси и достъп

Организирайте служителите си по отдели и проследете тяхната активност. Бъдете винаги информирани за работния им график, болничните и отпуските, които ползват.