Сервиз

Всяка една организация, която се занимава с производство, продажба или сервиз на техника, има нужда от инструмент за организиране и проследяване на сервизната дейност. Сервизната дейност е винаги визитна картичка за организацията. Бързото и ефективно обслужване на клиентите изгражда позитивния имидж на организацията.

Модул Сервиз предоставя функционалности, с които да организирате работните процеси и да оптимизирате сервизната дейност. Поддържат се:

  • Заявки за сервиз;
  • Сервизни / работни карти.

Заявки за сервиз дават достъп до цялата информация относно продукта, който трябва да бъде ремонтиран, включваща данни на клиента, данни за продукта, описание на проблема, необходими сервизни дейности, информация за служителя извършил сервизната дейност.

След създаването на Заявка за сервиз автоматично се генерира Сервизна карта, в която се описват извършените дейности по сервиза, вложените части, консумативи, труд / човекочасове и гаранционните условия.