Бързо внедряване и обучение

Избирайки да внедрите Slavyan ERP във вашия бизнес, ние ще ви съдействаме да започнете използването му в най-кратък срок.


Обучението, което ще съпътства този важен за Вас процес ще съобразим изцяло с Вашата организация на работа.
Можем да предложим подготовката на служителите да бъде извършена за цялата компания, по отдели или индивидуално. Винаги е предимство това да стане присъствено, но сме готови да предложим и вариант за дистанционно обучение.
Ще останем на разположение и след провеждане на обученията, също така ще разполагате с удобно и подробно ръководство за работа, което ще бъде Ваш помощник при използване на продукта или при желание за самообучение.