Вътрешен канал за комуникация

Комуникацията е неизменна част от ежедневието на една организация. Комуникацията изгражда връзките между служителите, отделите и процесите.

Добрата комуникация е ключ към успеха на организацията. Ето защо, в Slavyan ERP създадохме Модул Чат, който позволява на потребителите бързо и лесно да изпращат и получават текстови съобщения, да споделят файлове и да бъдат в контакт с останалите служители.