Създадена за българския бизнес

Slavyan ERP е цялостно решение за управление на бизнеса с нужди надхвърлящи капаците на използвания счетоводен софтуер. Системата съответства на Вашия начин на работа с минимални инвестиции в ИТ и ресурси.

Всички модули и функционалности на Slavyan ERP са проектирани и създадени спрямо нуждите на бизнес средата в България.

Системата едновременно обхваща както основни процеси при малки бизнеси като контакти с клиенти, доставки, продажби, разходи, също така и процеси при бизнеси с разширен обхват на дейността като сервиз, онлайн поръчки, производство, промоции, справки, проекти, автопарк и други. Slavyan ERP може да бъде внедрена и да автоматизира процесите в различни по обем търговски обекти, вериги търговски обекти, предприятия, производствени фабрики, спедиторски и логистични фирми, сервизни центрове, холдинги с бизнес в различни сфери. При процеса на внедряване, Slavyan ERP се адаптира спрямо особеностите на бизнеса и изгражда интуитивна дигитална работна среда. Slavyan ERP е създаден следвайки необходимостта на бизнеса от удобен, ефективен и функционален продукт, който:

  • се усъвършенства и доразработва спрямо променящите се бизнеси;
  • покрива всички правила и световни стандарти при процеса на внедряване в организацията;
  • покрива всички правила и стандарти свързани с особеностите на продажбения процес в България;
  • покрива всички правила и световни стандарти за слединсталационна поддръжка и клиентско обслужване.

Slavyan ERP е разработен да предостави интуитивен процес на работа със системата като екипа на Slavov Studio предоставя персонални консултации, обучение за ползване на ERP системата, онлайн поддръжка, тикетинг система за информиране при възникнал проблем и други.

Защо българският бизнес избира Slavyan ERP:

  • Бърз достъп в реално време до цялата информация на организацията;
  • Визуализиране на наличната информация и възможност за контрол над наличностите и ресурсите в компанията;
  • Проследимост на работните процеси;
  • Интегриране на стандарти и правилата в работния процес като едновременно предлага сигурност и лесна поддръжка съпоставима само с международно използвана ERP система от висок клас;
  • Разработчик и доставчик на софтуерни решения, с история и опит в създаването на софтуерни продукти за местни и чуждестранни, големи и малки бизнеси;
  •  Най-доброто съотношение качество/цена предлагано на пазара.


Получавате удобство и пълен контрол в бизнеса. Нашите клиенти ползват Slavyan ERP софтуер чрез облачна услуга, при която софтуера е инсталиран на наши сървъри или инсталиран на сървъри, които ние сме изградили при тях. С динамичните промени на пазара и желанието на клиентите да използват софтуер “под наем”, ние предлагаме Slavyan ERP като софтуер услуга или познато като SaaS (Software as a Service).