Управление на множество обекти

Slavyan ERP е най-добрият софтуерен инструмент за управление на множество обекти. ERP системата е подходяща, както за холдинги с много фирми, обекти и подобекти, така и за вериги търговски обекти. Благодарение на облачната си базираност, потребителят може в реално време да следи операциите, които се извършват в даден обект, да преглежда справки и да анализира бизнес дейностите.