Управление на холдинги

Със Slavyan ERP лесно интегрираме информацията за различни обекти в рамките на едно дружество и обединяваме информацията за взаимовръзките между отделни дружества в рамките на един холдинг.