Документи и плащания

Модулът предоставя детайлна информация за приходите и разходите, свързани с дейността. Позволява лесно сортиране по контрагенти, начини на плащане и срокове.