Управление на проекти

Модул Управление на проекти служи за описание на същността на проекта, създаване на задачи и подзадачи, определяне на отговорните за тях лица. Подпомага се процеса на управление и контрола на всеки проект. В удобен изглед е видно времето за работа и актуалния статус на проекта. Има възможност за филтрация по проект, служители и етап на завършеност.