BI

BI (Business intelligence) е термин от английски език, който описва група техники и методи за придобиване и преобразуване на сурови данни в смислена и полезна информация с цел бизнес анализ.

Бизнес анализите позволяват лесно обработване на информацията от процесите във Вашата организация. Чрез идентифицирането на нови възможности и използването на ефективна стратегия, базирана на знания, може да дадете на Вашия бизнес предимство в конкурентния пазар и дългосрочна стабилност. Исторически, съвременен и прогнозен поглед върху Вашите бизнес операции.