Управление на доставките (SCM)

Заявяването на стоки може да бъде насочено както към контрагенти на фирмата, така и към други нейни обекти. Всякa заявка може да бъде отнесена към конкретен договор или поръчка. В процесаа на работа лесно могат да се проследят свързаните с дадена сделка заявки и техния статус.