Поръчки и продажби

Slavyan ERP е цялостно автоматизирано Lead To Cash (от запитване до окончателно плащане) софтуерно решение за управление на бизнеса, което подпомага организациите в ежедневната им дейност.

Платформата предоставя възможност за обслужване на всички важни, сложни и критични бизнес процеси в търговските дейности като обхваща пълен цикъл от запитване, поръчка, движение на стоки, продажби и плащане.

Създавате и проследявате поръчки от клиенти или за производство в реално време, като по този начин оптимизирате сроковете за доставка.